CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passing a bus with 30 km/h. Assessment of safety effects of a speed limit of 30 km/h when passing a bus – a simulator study. (Original title: Passering av buss i 30 km/h. Utvärdering av säkerhetseffekter i samband med hastighetsgräns 30 km/h vid passering av buss – en simulatorstudie)

Katja Kircher ; Birgitta Thorslund ; Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Torbjörn Falkmer ; Anna Anund
Linköping, Sweden : Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), 2007. - 94 s.
[Rapport]

Report R573Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 150750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur