CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3 G Transmit Diversity and Inter-Cell Interference Suppression using Multiple Antenna Terminals

I. Mushtag ; A. Logothetis ; B. Göranson ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
In Proc. VTC 2002 Fall, Vancouver, Canada (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur