CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Results of a field study on a driver distraction warning system (Resultat av en studie av distraktionsvarningssystems påverkan på förarnas blickbeteende)

Katja Kircher ; Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Christer Ahlström
Linköping, Sweden : Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), 2009. - 102 s.
[Rapport]

Report R639ADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 150748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur