CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjliga åtgärder för att lösa CFC-problematiken - resultat från enkäter i Norden och internationellt

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm den 5 mars (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22. Senast ändrad 2011-12-22.
CPL Pubid: 150738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur