CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Egenskaper och kommersiell tillgänglighet för nya arbetsmedier

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, 5 april (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-22.
CPL Pubid: 150737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur