CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A First-Order Statistical Method for Blind Channel Estimation

G. Tong Zhou ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Signal Processing Letters (1070-9908). Vol. 10 (2003), 3, p. 57-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur