CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subspace-Based State-Space System Identification

Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Circuits, Systems and Signal Processing Vol. 21 (2002), 1, p. 23-37.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur