CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIOMASS End-to-End performance Simulator

P. López-Dekker ; F. De Zan ; T. Börner ; M. Younis ; K. Papathanassiou ; T. Guardabrazo ; V. Bourlon ; S. Ramongassie ; N. Taveneau ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; D. Murdin ; N. Rogers ; S. Quegan ; R. Franco
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2011. Vancouver, 24-29 July 2011 p. 4249-4252. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper discusses the implementation of an end-to-end simulator for the BIOMASS mission. An overview of the system architecture is provided along with a functional description of the modules that comprise the simulator.

Nyckelord: radar, simulation, satellite, BIOMASSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 150717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Rymd- och flygteknik

Chalmers infrastruktur