CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The CFC-seminar in Rome 30-31 May 1988, Proceedings

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Swedish Council for Building Research Vol. D11:1989 (1989),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2011-12-21.
CPL Pubid: 150716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur