CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC in refrigeration- and heat pump plants - Questionnaire list

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Swedish Council for Building Research - Svensk Byggtjänst, 1989. ISBN: 91-540-5053-7.- 40 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2011-12-21.
CPL Pubid: 150715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur