CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC i kyl- och värmepumpsanläggningar - Enkät

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1989. ISBN: 91-540-5064-2.- 56 s.
[Rapport]

Enkät angående problematiken med CFC-arbetsmedier i kyl- och värmeanläggningar. Sammanställning av enkätsvar och kommentarer.Denna post skapades 2011-12-21.
CPL Pubid: 150709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur