CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uppskattning av ytspänning hos rena freoner och blandningar - Jämförelse av Nukleeringsomslag för R12 och R134a

Helena Andersson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 15 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-21.
CPL Pubid: 150703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur