CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physico-Chemical properties of the mixtures R22/R142b and R22/R152a and the pure fluids R142b and R152a and heat pump application of these fluids

Helena Andersson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 18 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2011-12-21.
CPL Pubid: 150702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur