CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An All-Photonic Molecule-Based D Flip-Flop

Patricia Remón ; Magnus Å. Bälter (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Uwe Pischel
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 133 (2011), 51, p. 20742-20745.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 150683

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES) (EC/FP7/203952)