CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Criteria Analysis for Assessing Sustainability of Remedial Actions-Applications in Contaminated Land Development

Petra Brinkhoff (Institutionen för bygg- och miljöteknik ; FRIST kompetenscentrum )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 102 s.
[Rapport]

Nyckelord: Multi-Criteria Analysis, Remediation, SustainabilityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-21. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 150656