CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Formal Mapping of Static Information Models into Dynamic Models for Process Planning nad Control Purposes

Petter Falkman (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Johan Nielsen ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 6 th Workshop on Discrete Event Systems, Zaragoza, Spain (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 15063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur