CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near Field VLBI experiments with EVN radio telescopes

Dmitry Duev ; Guifré Molera-Calvés ; Sergei Pogrebenko ; G. Cimó ; Leonid Gurvits ; A. Keimpema ; Jonathan F.H. Quick ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gerhard Kronschnabl ; A.I. Smirnov
URSI Benelux Forum 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 150627

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur