CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Body in Digital Space

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur) ; Marco Cesario
The Body in Digital Space, ISEA International symposium on Electronic Art - Digital Media, Space and Architecture, Faculty of Arts and Social Sciences, Sabanci University, Istanbul, Turkey 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 150605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur