CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

White Paper: Broadband Multi-Carrier Based Air Interface (version 1.2)

Stefan Kaiser ; Uwe-Carsten Fiebig ; Naoto Matoba ; Andy Jeffries ; Marc de Courville ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings 6th Wireless World Research Forum Workshop, London, England (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ofdm, 4gwDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15060

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur