CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Technology Development Center

Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Lars E. Pettersson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Benjamin Klein
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2010 Annual Report, edited by D. Behrend and K.Baver NASA/TP-2011-215880, p. 280-283. (2011)
[Kapitel]

This report briefly describes the technical development relevant for geodetic/astrometric VLBI done during 2010 at the Onsala Space Observatory.


NASA/TP-2011-215880Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 150582

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur