CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards 4G IP-based Wireless Systems: A Proposal for the Uplink

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anders Ahlén ; Anna Brunström ; Mikael Sternad ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings 6th Wireless World Research Forum Workshop, London, England (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gw, ofdm, error-control, wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15058

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur