CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

God ljudmiljö i förskola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram

Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2011. ISBN: 978-91-978916-8-4.- 50 s.
[Rapport]

Nr 6: 2011. Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och FolkhälsaDenna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2014-12-01.
CPL Pubid: 150563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljömedicin

Chalmers infrastruktur