CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-Frequency Localized CDMA for Downlink Multi-Carriersystems

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings of IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdma, ofdmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 15056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur