CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Analysis Center

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2010 Annual Report, edited by D. Behrend and K.Baver NASA/TP-2011-215880, p. 240-243. (2011)
[Kapitel]

We briefly summarize the activities of the IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory during 2010 and give examples of results of ongoing work.


NASA/TP-2011-215880Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 150550

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur