CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utilizing the channel correlation for MAI reduction in downlink multi-carrier CDMA systems

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdma, ofdmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 15055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur