CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter-dependent modeling of freeway traffic flow

T. Luspay ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; I Varga ; J. Bokor
Transportation Research Series C-Emerging Technology (0968-090X). Vol. 18 (2010), 4, p. 471-488.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the paper a novel non-linear modeling formalism is suggested for freeway traffic flow. A second-order macroscopic model has been transformed into a Linear Parameter Varying (LPV) model. The paper proposes two LPV descriptions for traffic modeling: the first one covers completely the non-linear macroscopic dynamics, while the second one is an approximate description. Real test field topology and measurement data are used for validating the proposed modeling methodology. Simulation examples are given to compare real detector measurements, non-linear and the parameter-dependent responses.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 150543

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur