CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved spectral efficiency by predicting channel properties

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mikael Sternad ; Anders Ahlén ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anna Brunström
Proceedings 1st COST273 Workshop, Espoo, Finland (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gw, ofdm, error-control, wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15053

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur