CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Perspective on Information-Flow Control

Daniel Hedin (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings of the 2011 Marktoberdorf Summer School (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 150518

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)