CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-run security

Arnar Birgisson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) (03029743). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 150517

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tracking Dependencies for Security and Privacy