CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variants of the effective Nullstellensatz and residue calculus

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Notions of Positivity and Geometry of Polynomials. Brändén, P., Passare, M., Putinar, M. (eds) Springer 2011, p. 17-31. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-12-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 150472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur