CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the geometry of signals for multipath fading channels

Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Johan Lassing (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: linear-mod, error-controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur