CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Betona tehnoloģija - porainība ir izšķiroša

Betongteknologi - porerna är avgörande

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
PLZK, Pasaules Latviesu Zinatniskais Kongress (-). Vol. - (2011), Tezu Krajums Sekcija: Tehniskas zinatnes., p. 38-42.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Concrete technology – porosity is decisive By RALEJS TEPFERS Porosity is the number of pores in a material for instance pores in certain concrete. Porosity is usually expelled in volume percent. The porosity of concrete has influence on the properties in many aspects. Composition of concrete, casting in practice, maturing and hardening, cement reactions and risks at freezing, all are influenced by porosity. The possibilities to influence the type of porosity are important.

Nyckelord: Betong, porositet, egenskaperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-19. Senast ändrad 2013-08-21.
CPL Pubid: 150446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur