CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects of design and analysis of phase III clinical trials

Vera Lisovskaja (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2011.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2011-12-19.
CPL Pubid: 150439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-01-26
Tid: 10.00
Lokal: Pascal

Ingår i serie

Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:26