CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element method for the Fredholm integral equation of the first kind and its verification on the experimental data

Nikolay Koshev ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-12-19.
CPL Pubid: 150422

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:29