CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generation Wireless - A business plan for future wireless networks

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Venture cup 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur