CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Desco - a Tool for Education and Control of Discrete Event Systems

Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Hellgren (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Discrete Event Systems, Analysis and Control (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur