CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of 60 GHz Virtual Cellular Networks using Multiple Receiving Antennas

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; John M. Cioffi
Journal on Wireless Personal Communications, Kluwer Academic Publishers Vol. 23 (2002), 1, p. 15-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: VCN, ofdm, 4gw, 60GHz


Invited paperDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur