CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comagotchi - a social toy

Frida Gunnarsson ; Magnus Lindström ; Bartosz Mielczarek (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henrik Persson ; Karl Thorén ; Kai Yu
Reprints from the PCC Summer School (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-01-24.
CPL Pubid: 15036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur