CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control Analysis for Non-Axisymmetric Reistive Wall Mode Stabilization in the DIII-D Tokamak

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; D.A. Humphreys ; M. Walker ; A.M. Garofalo ; T. Jensen ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
American Control Conference, Anchorage, AK, USA (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur