CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Powertrain Control for Active Damping of Driveline Oscillations

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; H. Weiefors ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Vehicle System Dynamics Vol. 37 (2002), 5, p. 359-376.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur