CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backstepping Control with local LQ performance applied to a Turbocharged Diesel

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur