CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Binding Stoichiometry and Structure of RecA-DNA Complexes Studied by Flow Linear Dichroism and Fluorescence Spectroscopy: Evidence for Multiple Heterogeneous-DNA Coordination

Masayuki Takahashi (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Molecular Biology Vol. 205 (1989), 1, p. 137-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-16.
CPL Pubid: 150314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur