CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborg revisited

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arkitekturtidskriften Kritik (1654-7969). 7, p. 100. (2009)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Gothenburg, Architecture of Gothenburg, Urban planning


Other contributors: Ola Andersson, Mikael Askergren, Erik Berg, Pär Eliaeson, Johan Fowelin, Fredrik RosenhallDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-16.
CPL Pubid: 150300

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur