CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out of the real : Tham & Videgård Arkitekter

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
(2011)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Architecture, Swedish architecture, Contemporary architecture, Tham & Videgård Arkitekter


First presentation of Tham & Videgård Arkitekter by a publisher outside Sweden. Edited and with an essay by Johan Linton. Photographs by Åke E:son Lindman. Graphic design by Henrik Nygren Design.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-16.
CPL Pubid: 150293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur