CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing DNA complexes by circular and linear dichroism

Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Tomas Kurucsev
Journal of Molecular Recognition (0952-3499). Vol. 7 (1994), 2, p. 141–155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2011-12-30.
CPL Pubid: 150290

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur