CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust and optimal tuning of PI and PID Controllers

Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Accepted for publication in IEE Special issue of PID Control (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur