CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IIB black hole horizons with five-form flux and extended supersymmetry

Ulf Gran (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; J. Gutowski ; G. Papadopoulos
Journal of High Energy Physics (1126-6708). 9, (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We classify under some assumptions the IIB black hole horizons with 5-form flux preserving more than 2 supersymmetries. We find that the spatial horizon sections with non-vanishing flux preserving 4 supersymmetries are locally isometric either to S(1) x S(3) x T(4) or to S(1) x S(3) x K(3) and the associated near horizon geometries are locally isometric to AdS(3) x S(3) x T(4) and AdS(3) x S(3) x K(3), respectively. The near horizon geometries preserving more than 4 supersymmetries are locally isometric to R(1,1) x T(8).

Nyckelord: Black Holes in String Theory, Supergravity Models, spinorial geometry, d=10 supergravity, backgrounds, n=2Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 150253

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur