CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active feedback stabilization of high-beta modes in tokamaks

Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Y. Gribov
28th EPS Conf. On Controlled Fusion and Plasma Physics, Madeira, Portugal (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur