CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Lisa Westholm ; Madelene Ostwald (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sabine Henders ; Eskil Mattsson
Göteborg2011. ISBN: 978-91-86402-15-0.- 15 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 150230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Skogsskötsel
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur