CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Lisa Westholm ; Madelene Ostwald (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sabine Henders ; Eskil Mattsson
Göteborg2011. ISBN: 978-91-86402-15-0.- 15 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 150230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Skogsskötsel
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur