CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active Feedback Stabilization of High-Beta Modes in Advanced Tokamaks

Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Nuclear Fusion Vol. 41 (2001), 4, p. 455-463.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur